• Toezicht houden

Toezicht houden

Toezicht op kinderopvang 

We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in de negen gemeenten in onze regio. Tijdens de bezoeken inspecteren we zaken als veiligheid, klachtenregeling en pedagogische kwaliteit. Ook bekijken we of er voldoende geschoolde beroepskrachten aanwezig zijn voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Daarnaast beoordelen we of gastouderbureaus de aangesloten gastouders goed begeleiden en informeren. 

Vanaf half maart 2020 zijn de reguliere inspecties gestopt, omdat scholen en kinderopvang moesten sluiten. Er is toen door middel van ‘vinger aan de pols-toezicht’ (telefonisch) contact onderhouden met de locaties in de regio Haaglanden. In enkele gevallen heeft de GGD naar aanleiding van signalen of zorgen toch een bezoek gebracht aan een locatie. Na de heropening van kinderdagverblijven, gastouders, BSO-locaties en basisscholen hebben verschillende inspecties plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de GGD met alle locaties (telefonisch) contact gehad en heeft bij ruim 97% van hen in onze regio een inspectieonderzoek plaatsgevonden. 


© Fleur Beemster
 

Toezicht op WMO 

Wij houden toezicht op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door tweehonderd aanbieders van specifieke zorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dat doen wij voor de negen gemeenten in de regio Haaglanden, plus Lansingerland en Voorschoten. We doen niet alleen onderzoek naar meldingen, maar houden ook toezicht door het doen van preventieve en signaalonderzoeken.