• ggd teststraat

Publieke Gezondheid in coronatijd

GGD Haaglanden is dé organisatie voor publieke gezondheid in regio Haaglanden. Wij helpen de meer dan 1 miljoen inwoners van de negen gemeenten om gezond op te groeien, gezonder te leven en langer gezond te blijven. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan inwoners die kwetsbaar zijn en die vanuit een publieke verantwoordelijkheid extra zorg nodig hebben. 

Gemeenten, zorgverleners en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden. In deze ontwikkeling staat GGD Haaglanden voor publieke gezondheid, samen met ketenpartners.

Dankzij de goede contacten met gemeenten en goede samenwerking met gezondheidsinstellingen hebben we ook in 2020 een belangrijke rol kunnen spelen in de regionale publieke gezondheid. Een groot deel van het jaar lag de focus daarbij op de coronacrisis. 

Daarnaast werden verschillende reguliere werkzaamheden uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van een gezonde leefomgeving, tuberculosebestrijding, seksuele gezondheid, toezicht kinderopvang en ambulancezorg. 

In dit jaarbericht vindt u een beknopt overzicht van onze activiteiten en resultaten. 

Annette de Boer 
Directeur Publieke gezondheid