GGD als crisisorganisatie

Bij rampen en crises is de GGD 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie. Een speciaal rampenopvangplan beschrijft hoe we ons hierop voorbereiden en hoe we omgaan met dergelijke situaties. 

Vanaf eind februari 2020 was de crisisorganisatie van GGD Haaglanden volledig opgeschaald. Er is een aparte corona-crisisstructuur opgezet, die het gehele jaar actief is gebleven. Alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn door het crisisteam gemonitord en in bestrijdingsbeleid vertaald. 

Naast het crisisteam was in de periode maart t/m juni een continuïteitsteam operationeel. Dit team was verantwoordelijk voor de inzet van de reguliere organisatie en de werving van personeel voor de taken in het kader van de coronabestrijding. 

Reguliere crisissituaties en meldingen zijn gedurende heel 2020 ook opgepakt. Er hebben zich verschillende incidenten voorgedaan waarvoor opschaling nodig was, zoals het surfincident bij Scheveningen.