Infectieziekten en vaccinaties

GGD Haaglanden spoort infectieziekten op, behandelt deze en voorkomt dat ze zich verder verspreiden. We verzorgen vaccinaties en geven voorlichting om het risico op infectieziekten te verkleinen.

In 2020 stonden vrijwel alle werkzaamheden in het teken van het coronavirus. Er is een callcenter ingericht en sterk ingezet op het testen en BCO. Ook zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanaf 1 juni is het Programma Corona van start gegaan. 

Daarnaast zijn beperkt reguliere taken uitgevoerd, zoals het verwerken van meldingsplichtige ziekten (anders dan het coronavirus) en het uitvoeren van het infectieziektespreekuur.

Vragen over infectieziekten

Onderwerpen: mazelen, zikavirus, vaccinaties, besmettingsaccidenten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Dat zijn bacteriën zoals MRSA die ongevoelig (resistent) zijn voor de meeste antibiotica. Om (her)infecties te voorkomen, gaven we ook advies over hygiënemaatregelen, bijvoorbeeld door huisbezoeken te brengen.
 

Advies en vaccinatie

We geven gezondheidsadvies en vaccinaties aan reizigers en speciale beroepsgroepen, zoals zorgprofessionals en inzamelaars van huisvuil. Er is steeds meer vraag naar (advies over) bijzondere vaccinaties. Het gaat om vaccinaties of leeftijdsgroepen die buiten het Rijksvaccinatieprogramma vallen, zoals meningokokken ACWY, kinkhoest en gordelroos. GGD Haaglanden heeft haar expertise op het gebied van deze ‘vaccinaties op maat’ verder ontwikkeld. 


© Fleur Beemster

Tuberculosebestrijding

GGD Haaglanden zorgt voor voorlichting over- en bestrijding en behandeling van tuberculose (TBC). Voor TBC geldt een wettelijke aangifteplicht. We nemen waar nodig maatregelen en geven gemeenten en instellingen adviezen om verdere verspreiding te beperken. In Nederland neemt het aantal TBC-meldingen af. Om tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden, werkt GGD Haaglanden intensief samen met de drie andere GGD’en in Zuid-Holland als Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC Zuid-Holland.

Door het uitbreken van de coronacrisis zijn vanaf maart de reguliere processen en werkzaamheden in diverse gradaties afgeschaald. Onderzoek naar- en meldingen van besmettelijke patiënten is altijd doorgegaan, evenals het verstrekken van medicatie en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. De achterstanden die vanaf maart zijn opgelopen zijn deels tussen juni en september 2020 ingehaald en zullen in 2021 geleidelijk worden ingehaald op totaalniveau. 

De GGD heeft in 2020 9.200 mensen gezien. In totaal zijn er 85 patiënten gediagnosticeerd met tuberculose en zijn er 67 patiënten met een latente tuberculose infectie (LTBI) behandeld. 


© Fleur Beemster