Monitoring, signalering en advies

Epidemiologie

GGD Haaglanden geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio. Een groot deel van 2020 lag de focus daarbij op de coronacrisis. In de Gezondheidsmonitor Haaglanden presenteerden wij actuele informatie en cijfers over het coronavirus. Ook deden we regelmatige grootschalige (panel)onderzoeken naar de invloed van het coronavirus op het gedrag en de sociale en mentale gezondheid, en naar de opvolging van gedragsmaatregelen en het welbevinden van inwoners.

Het regionale Corona-dashboard gaf wekelijks inzicht in het aantal nieuwe besmettingsgevallen en sterfgevallen, ook per gemeente. Ook beantwoordden wij vragen van bestuurders, gemeenteraden, gemeenteambtenaren, verschillende ketenpartners, zorginstellingen, scholen en kinderopvang. 
Daarnaast werden verschillende reguliere werkzaamheden uitgevoerd, zoals de landelijke Gezondheidsmeter 2020 onder volwassenen en ouderen en de analyse en rapportage van de Jongeren Peiling 2019. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in de Gezondheidsmonitor

Gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor van GGD Haaglanden biedt actuele informatie per gemeente over de gezondheidssituatie van de inwoners van de regio. Bijvoorbeeld over de vaccinatiegraad, lichaamsbeweging en het risico op mentale klachten. 

Gezondheidsbevordering

Een gezonde leefstijl is van invloed op de gezondheid, de ontwikkeling, het welzijn en het welbevinden. GGD Haaglanden zet zich hiervoor in met programma’s over onder meer gezond gewicht, gezondheid op school, gezond en vitaal ouder worden en genotmiddelen.  

In 2020 is extra ingezet om kwetsbare doelgroepen te bereiken met relevante informatie over de coronamaatregelen. Er is een nieuwsbrief gemaakt met een overzicht van voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze is door professionals, sleutelpersonen en vrijwilligers ingezet voor het bereiken van kwetsbare personen.
 


 

Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak investeren we in de gezondheid en het welbevinden van de jeugd. We helpen het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bij het bevorderen van gezondheid op school. In 2020 heeft GGD Haaglanden op 200 scholen ondersteuning geboden. In totaal zijn er nu 90 scholen in regio Haaglanden met een Gezonde School-vignet. Daarnaast werkte GGD Haaglanden aan seksuele gezondheid, weerbaarheid en diversiteit door middel van klassentheater in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Kinderen op Gezond Gewicht

In 2020 werd de Haagse Shuffle geïntroduceerd als extra beweegmoment op school. Ruim 1.000 kinderen van 22 basisscholen deden mee aan de challenge om het dansje zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. De vijf beste scholen streden op 20 november om de beker. 
 


© Fleur Beemster

Haagse Kansrijke Start

Ieder kind verdient een zo goed mogelijke start van zijn of haar leven en toekomst. De eerste 1.000 dagen zijn daarbij cruciaal. In Den Haag werken we met medische- en sociale professionals aan de Haagse Kansrijke Start. De ambitie van Kansrijke Start is dat alle ongeveer 6.500 Haagse kinderen gezond geboren worden en de meest optimale start krijgen in die eerste 1.000 dagen, zodat zij zich zo gezond en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen tot een volwassene. 

Campagnes

Regionaal gaven we invulling aan de landelijke campagnes IkPas en Stoptober, onder meer met een Stoptober-filmpje voor social media. In regio Haaglanden schreven 1.199 deelnemers zich in voor Stoptober; aan IkPas namen 2.764 mensen deel. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanwege de corona-maatregelen moeten ouders en kinderen noodgedwongen meer thuis blijven. Hierdoor neemt het risico op kindermishandeling toe. Relevante informatie over corona, geweld en de meldcode is gebundeld op de corona-pagina op de website Meldcode Haaglanden.

Rookvrije Omgeving

GGD Haaglanden had in 2020 een regierol bij het rookvrij maken van de publieke ruimtes. Rookvrije schoolpleinen zijn wettelijk verplicht vanaf 1 augustus 2020. 537 scholen zijn hierover geïnformeerd. Er is een filmpje gemaakt om onder meer speeltuinverenigingen, kinderboerderijen, sportverenigingen en zorginstellingen te stimuleren mee te werken aan een rookvrije omgeving. 2.000 organisaties ontvingen de nieuwsbrief ‘Rookvrije omgeving in Haaglanden’. Ruim 50 organisaties namen deel aan een GGD-symposium over een rookvrije omgeving.


© Fleur Beemster

Waterflessen voor kwetsbare ouderen

In totaal 5.000 kwetsbare ouderen – en in Den Haag ook dak- en thuislozen – kregen waterflessen met een ‘hitte boodschap’ uitgereikt. De actie werd gecoördineerd door de GGD en uitgevoerd door lokale samenwerkingspartners.

Informatiecentrum

Het informatiecentrum beantwoordt vragen van burgers en professionals over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen. Ook wordt er voorlichtings- en lesmateriaal uitgeleend. Voor vragen over het coronavirus is een apart corona callcenter ingericht; vragen hierover vormen geen onderdeel van onderstaande aantallen. Daarnaast werd 116 keer lesmateriaal uitgeleend.


© Fleur Beemster