Gezonde leefomgeving

We adviseren inwoners, bedrijven en gemeenten over gezondheid in de directe leefomgeving, zoals vocht en schimmel, ongedierte, koolmonoxide, asbest, stank en geluidsoverlast.

Luchtverontreiniging

Vanwege de invloed van luchtverontreiniging op de gezondheid monitoren wij onder andere de luchtverontreiniging door verkeer in de buurt van bijvoorbeeld scholen, kindercentra en verzorgingshuizen. Ook fijnstof en rook van houtstook hebben de aandacht van de GGD. 

Technische hygiënezorg (en evenementen)

De GGD beschermt de gezondheid van inwoners door het bevorderen van een veilige en hygiënische omgeving van instellingen en voorzieningen. Dit doen wij door behandeling van vragen en klachten, signalering van ongewenste situaties en advisering aan gemeenten, instellingen en inwoners. 

Vanwege de coronacrisis heeft de GGD minder geadviseerd over evenementen. 
Er is op maat geadviseerd over infectiepreventie, uitbraken en omgaan met clusters besmettingen met corona. Daarnaast zijn verschillende instellingen en ondernemingen met uitbraken van het coronavirus bezocht en/of geadviseerd om het risico op grote verspreiding te verkleinen. 

Inspectie tatoeages & piercings en hygiëne seksinrichtingen

Vanwege de coronacrisis zijn de werkzaamheden met betrekking tot het gemeentelijk vergunningstraject van tatoeage- piercing- en permanente make-up studio’s en de hygiëne inspecties van seksinrichtingen anders dan gebruikelijk uitgevoerd.

Zo heeft de GGD de inspecties seksinrichtingen geïntensiveerd met voorlichting ter preventie van besmetting met het coronavirus. Er zijn informatiefolders opgesteld en verspreid onder exploitanten, sekswerkers en klanten.


    

Advisering aan gemeenten

GGD Haaglanden adviseert en ondersteunt gemeenten, instellingen en inwoners bij onder andere individuele bouwplannen, lood in kraanwater, bodemverontreiniging, mogelijke gezondheidseffecten bij de uitrol van 5G-netwerken en de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit in gemeentelijke actieplannen. 
In verband met de beperkende maatregelen vanwege corona waren er minder meldingen van inwoners. Het aantal meldingen door instellingen - vooral scholen en kinderopvang - wisselde sterk. Dit was vooral gekoppeld aan de sluiting en heropening in mei/juni en nieuwe vraagstukken rondom ventilatie en verspreiding van het coronavirus. In totaal gaf de GGD in 2020 584 adviezen.